Bérlakásprogramot sürget a LIGA Szakszervezetek

Folyik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) ez évi munkatervének kidolgozása. A LIGA Szakszervezetek ismét kezdeményezni fogja, hogy a testület tárgyalja meg a munkaerőpiaci mobilitás és a lakásmobilitás összefüggéseit, mert a véleménye szerint szükség van bérlakáskoncepcióra.

Bérlakásprogramot sürget a LIGA Szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek már a 2017-ben elfogadott Programjában is szorgalmazta, hogy a kormány a munkaerőpiaci mobilitás elősegítése érdekében támogassa a bérlakásépítéseket és az ezekhez való hozzáférést. Mindezt az indokolja, hogy álláskeresési szempontból jelentősek a területi különbségek. Ugyanakkor a területi mobilitás alacsony, amelynek az egyik fontos oka a kiemelkedően magas lakástulajdon és a lakóingatlanok területenkénti értékenek nagymértékű különbsége. Mindezt egy bérlakás-program orvosolhatná.

Ugyanakkor a munkaerőhiány már-már a további gazdasági fejlődést veszélyezteti, így kihat az ország versenyképességére is. A probléma kezelésére, bár nagyon fontos eszköz, nem elegendő a munkabérek emelése, mivel az ország különböző területein nagyon eltérő a munkaerő-szükséglet és a rendelkezésre álló munkaerő összetétele. Emiatt újból felvetődik, hogy erőfeszítéseket kellene tenni a mobilitás növelése érdekében, amely egyik legfontosabb eszköze a lakásmobilitást akadályozó tényezők elhárítása. A kormány által támogatott munkásszálló program erre csak részleges megoldást nyújt, ezért további intézkedésekre van szükség.

Minderre gazdasági szakértők is javaslatokat fogalmaztak meg. Nemrég a Portfólió hasábjain Szebeni Dávid fejtette ki véleményét egy határozott bérlakásprogram előnyeit elemezve, mondván, az ingatlanfejlesztő vállalkozásoktól kezdve az önkormányzatokig sok szereplő számára mindennek pozitív hozadéka lenne. Annál is inkább, mert - ahogy a Portfólió elemzője fogalmaz - ez a szakpolitikai eszköz hatékonyan működhet együtt a 2021-27 EU Kohéziós Politika támogatási forrásaiból megvalósuló komplex városrehabilitációkkal, illetve a vidéki Magyarországot megerősíteni kívánó Modern Városok Programmal.

A témával a LIGA Szakszervezetek kezdeményezésére a tavalyi évben már foglalkozott a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, ahol a vita során a résztvevők egyetértettek a bérlakásprogram megindításának szükségességével. Határozat azonban nem született, holott a LIGA Szakszervezetek - programjával összhangban - azt vallja, hogy egy állami önkormányzati támogatással működő bérlakás-programban fontos lépés lehetne a foglalkoztatás bővítéséhez és a foglalkoztatási mobilitás megteremtéséhez.

-h-,-l-