Felzárkóztatás és bérfejlesztés

A Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezete is lezárta az éves bértárgyalásokat a MOL Petrolkémia Zrt.-nél Tiszaújvárosban. Veres Ferenc elnököt kérdeztük arról, milyen eredménnyel tették mindezt.

Felzárkóztatás és bérfejlesztés

- A bérfejlesztést két részre bontottuk. A fizikai munkavállalóra átlagosan levetítve 18 000 forint felzárkóztatási összeget, valamint 10 000 forint differenciált alapbérfejlesztést tudtunk elérni. Mindez az egyéni teljesítmény alapján jár, de az elmúlt évek tapasztalatai szerint a munkáltatók csak részben használják ki a differenciálás lehetőségét; ezt az összeget néhány ezer forint különbséggel szétosztják. A szellemi munkavállalók esetében 4,5% teljes diferált alapbérfejlesztésben állapodtunk meg.

- Ez az összeg hány százalékos alapbérfejlesztésnek felel meg?

- A fizikai munkavállalók esetében átlagos 28 ezer forint, ami átlagosan több mint 8 százalékos alapbérfejlesztést takar. Ugyanakkor vannak pótlékok, amelyek vonzata szintén emelkedett. Először is az előző évben volt egy úgynevezett üzemi pótlék 5 százalékos mértékben. Ez beépítésre került az alapbérbe, ami összeségében 1,5%-os emelkedést jelent a teljes javadalmazási csomagban. Másrészt fontos a 2018 évben bevezetett egészségbiztosítási csomag bővítése, mely díját és a kapcsolódó munkavállaló adó és járulékterheit a munkáltató átvállalja. A vállalat továbbra is biztosítja valamennyi munkavállaló számára a csoportos élet és balesetbiztosítást a megszokott magas biztosítási ősszegekkel. Sikrült elérni, hogy a nyugdíjba vonulók a MOL-csoportnál eltöltött minden év után 10 db MOL részvény értékének megfelelő összegű jutatásban részesüljenek.

- Mennyi a béren kívüli juttatás összege? Az adóváltozások miatt emelkedett-e a kafetéria összege?

- Béren kívüli juttatás bruttó 700 000 forint, ez nem változott, a kafetéria juttatások viszont az adórendszer változása miatt némiképp szűkültek.

- Mennyire elégedettek a munkavállalók ezzel az alkuval?

- Felméréseink szerint a fizikai munkavállalók nyolcvan százalékban elégedettek, hiszen a létrejött alku nagyban tükrözi a korábbi szándékaikat. A munkáltató első ajánlata a fizikai munkavállalók havi juttatási csomagja tekintetében 2019-re átlagosan 15 000 Ft/fő mértékű növekedésről szólt, és akkor azt mondtuk, hogy ez nem lesz jó, beszéljünk külön felzárkóztatásról és bérfejlesztésről. Mindezt azzal indokoltuk, hogy a régi dolgozókat is meg kell becsülni. Ugyanis nagy küzdelem után 2 éve a munkáltató bevezette a karrierprogramot, aminek a számait tavaly szeptemberben nagyban növekedtek. Cégen belül különböző vizsgákat lehet tenni, és a sikeres vizsgák után a 10 - 50 000 forintos alapbérfejlesztés jár. A program megteremtette az érdekeltséget a szakmai fejlődésre, ugyanakkor előállt az a helyzet, hogy az új munkavállalók a fizetési ranglétrán a régi gárda fölé lépegettek. Az aláírt megállapodással tudtuk kezelni a bértorlódást és az ebből adódó súrlódásokat is.

- Mi volt a siker titka?

- Sikerült olyan javaslatokat kidolgozni, ami a munkavállalók akaratát tükrözte, és kezelte a problémáikat. Továbbá a tárgyalások során állandóan kapcsolatban voltunk a csoportügyvivőkkel: az ő jóváhagyásuk után mentünk tovább egy-egy tárgyalási fordulóban. Az is fontos volt, hogy engedtünk: annak érdekében, ahogy száz százalékban megvalósuljon az eredeti célkitűzésünk beleegyeztünk, hogy a béremelés ne január elsejétől, hanem április elsejétől legyen végrehajtva.

K.L.