Bérmegállapodás a MÁV-nál

A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) 2019. március 25-i ülésén a MÁV Zrt. és a képviselettel rendelkező szakszervezetek megállapodtak az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtásáról.

Bérmegállapodás a MÁV-nál

A munkáltató által előterjesztett javaslat - a MÁV Zrt. és a vasutas érdekképviseletek által a 2017-2019-es időszakra kötött, hároméves bérmegállapodásnak megfelelően, a 2017. évi átlagosan 13 százalékos, majd 2018-ban átlagosan 12 százalékos bérfejlesztést követően - az idei évre meghatározott átlagosan 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtására vonatkozott.

A VÉT ülésén a felek dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója vezetésével megvitatták a munkáltatói javaslatot, és az alábbi megállapodás született.

A hároméves bérmegállapodás szerinti 2019. évi béremelésre a 6-16-os munkaköri besorolású (MMK) munkakörökben az arra jogosult munkavállalók esetében egységesen 5 százalékos alanyi jogú béremeléssel kerül sor, visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jéig.

A márciusra járó béreket már a megemelt mértékben fizetik ki, a januárra és februárra jutó béremeléssel együtt. Azok munkavállalók esetében, akik alapbér-növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji emelésének eredményeként már elérte vagy meghaladta az 5 százalékos mértéket, a bérfejlesztés megvalósultnak tekintendő, tehát esetükben további béremelésre most nem kerül sor.

A garantált bérminimum és a minimálbér 2019. évi emelésének többletköltségét a munkáltató gazdálkodta ki azért, hogy a bérmegállapodásban szereplő 5 százalékos emelés megvalósulhasson.

A 17-es MMK-ba tartozó munkakörökben - az 5 százalékos alapbértömeg mértékéig - a munkáltatói jogkörgyakorlók differenciált béremelést lesznek jogosultak biztosítani, ugyancsak 2019. január 1-jére visszamenőlegesen.

Idén január 1-jétől a főiskolai végzettséghez kötött munkakörökben az alapbérek minimuma 315 000 Ft/hó, az egyetemi végzettséghez kötött munkakörökben 360 000 Ft/hó összegre változik.

A 2019-es évre megkötött bérmegállapodás alapján a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó mértéke 0,5 százalékkal nő, így az a MÁV Zrt.-nél 3,5 százalékról 4 százalékra változik, az év elejére visszamenőlegesen.

A MÁV-csoport modernizálásához és hatékonyabbá tételéhez, a munkaerőpiaci kihívásoknak való megfeleléshez, továbbá a közösségi közlekedés átalakításának sikeréhez és a személyszállítási liberalizáció okozta versenyben való helytálláshoz elengedhetetlen a hosszú távú munkabéke.

Ennek érdekében a szakszervezetek kijelentették, hogy támogatják a munkáltató hatékonyságnövelő intézkedéseit, és az azokból eredő megtakarítások jövőbeli bérfejlesztés alapját képezhetik. Ugyanakkor fenntartották azt a korábbi álláspontjukat, hogy a megállapodásban szereplőnél nagyobb mértékű bérfejlesztést látnak indokoltnak.

A MÁV Zrt. ezzel összefüggésben vállalta, hogy az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtása után, legkésőbb 2019. július 31-ig elemzést készít a bértorlódás hatásairól, és ez alapján további bérfejlesztési javaslatot tesz, amelynek részben forrását képezheti a munkáltatói közterhek tervezett csökkentése. A munkáltató ezen túlmenően azt is vállalta, hogy a szakszervezetek által korábban benyújtott, a 2020-2022-es időszakra vonatkozó bérintézkedési javaslatokat tárgyalási alapnak tekinti egy újabb középtávú megállapodás megkötése érdekében.

Buzásné Putz Erzsébet, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének elnökétől megkérdeztük, hogy a szakszervezetek mennyire elégedettek az aláírt megállapodással?

- A szakszervezetek elfogadták, hogy a három éves megállapodásból a 2019. évre 5 százalék béremelés következik, de úgy gondolom, nem csak ők, de a munkáltató is látja, hogy további béremelések szükségesek. További bért szeretnénk kérni, és azt is látja mindenki, hogy miért. Ezért is tartjuk fontosnak a megállapodásban azokat a kitételeket, amelyek a további béremelésre utalnak.

- Ha jól értettem, akkor újabb tárgyalásokat szeretnének, hogy például a munkáltató hatékonyságnövelő intézkedéseiből felszabaduló pénzekről tárgyaljanak. Melyek ezek az intézkedések?

- Én úgy fogalmaznék, hogy a tárgyalások folytatásában vagyunk érdekeltek. A munkáltatói közterhek tervezett csökkentése további bérfejlesztést tesz lehetővé, amely bérfejlesztés a bértorlódás negatív hatásait tudja majd csökkenteni. A további béremelés forrásai lehetnek a hatékonyságnövelő intézkedésekből felszabaduló összegek is. Ahogy a legtöbb vállalatnál, a vasútnál is folyik egyes munkafolyamatok korszerűsítése. Szakszervezetekként tudjuk támogatni mind a modernizációt, mind azt az elvet, hogy ha itt források szabadulnak fel, akkor azt a bérekbe kell visszaforgatni.

- A most aláírt megállapodás vonatkozik-e a teljes MÁV-csoportra?

- Igen, a MÁV-csoport minden munkavállalójára vonatkozik a megállapodás, amelyben benne vannak a MÁV-Startnál, a Szolgáltató központnál, a karbantartóknál foglalkoztatott munkavállalók. Számukra a béren kívüli juttatások keretét - a kafetéria szabályozás változásai miatt, és mivel ez a kollektív szerződés része - a pénztári hozzájárulást munkáltató fél százalékkal megemelte, annak érdekében, hogy szinten tartsa a tavalyi összeget.

l-