Konferencia az Országjelentésről

2019. március 21-én Budapesten nagyszabású konferencia keretében mutatta be az Európai Unió Bizottsága a 2019. évi Országjelentést.

Konferencia az Országjelentésről

Mint ismeretes, első lépésben a Bizottság minden évben elkészíti az összes tagállamról, így Magyarországról is, az aktuális Országjelentést. Az elemzés szoros együttműködésben készül az adott ország kormányával. Második lépésben a Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a feltárt problémák kiküszöbölésére.

Az 2019.évi Országjelentés jelentés elismerően szól az EU átlagát meghaladó gazdasági növekedéséről, az államháztartási hiány és az államadósság csökkentés érdekében tett erőfeszítésekről. Emellett azonban számos kockázatra is felhívja a figyelmet. Eszerint „A termelékenység növekedése gyorsult, de továbbra is elmarad a válság előtti mértéktől, és ez korlátozza a jövedelem-felzárkózás lehetőségét. A gazdaságpolitika kettős feladattal áll szemben; a makrogazdaság élénkítését a túlfűtöttség megelőzése érdekében a megfelelő időben vissza kell vonnia, de eközben fejlesztenie kell az oktatást és a képzést és olyan üzleti környezetet kell teremtenie, amely vonza a termelékenységet fokozó beruházásokat”.

Újdonság, hogy a most kiadott jelentésekben a Bizottság előzetes elképzeléseket fogalmaz meg az uniós alapok, különösen a kohéziós alap felhasználásával kapcsolatban. Ez a változás Magyarország számára rendkívül fontos, mivel az állami beruházások jelentős része uniós forrásból valósul meg. A 2021-2027 közti időszak kiemelt beruházási területei az alábbi öt szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódnak:

1. Intelligensebb Európa - Innovatív és intelligens ipari átalakulás. Ez praktikusan a kutatás és az innováció fokozott támogatását, valamint a fejlett technológia elterjesztését jelenti.

2. Alacsony szén-dioxid kibocsájtású és zöldebb Európa. Magyarország esetében ez az energiahatékonyság növelésének és a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatását jelenti.

3. Jobban összekapcsolt Európa. Magyarország a transzeurópai közlekedési hálózatokba történő beruházások, valamint a fenntartható közlekedési módok (vasút, belvízi hajózás) valamint az alacsony széndioxid kibocsájtású városi közlekedés támogatására számíthat.

4. Szociálisabb Európa - A szociális jogok európai pillérének végrehatása. A magyarországi fejlődés szempontjából kulcsfontosságúak a lemaradó térségeket és a hátrányos helyzetű csoportokat célzó foglalkoztatási, szociális, oktatási és egészségügyi beruházásokat érintő fejlesztések.

5. A polgárokhoz közelebb álló Európa, a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztése és a helyi kezdeményezések támogatása. Ez egyaránt jelenti a városok integrált társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű vidéki régiókban az alapvető szolgáltatásokhoz és a munkahelyekhez való hozzáférés támogatását.

A Bizottság elképzelése szerint ezek a javaslatok képezik az alapját a Bizottság és Magyarország kormánya közti párbeszédnek, mely során kialakul a végleges támogatási rendszer.

A részletes országjelentés itt  olvasható.

H.L.