Megkezdődtek a tárgyalások Beremenden

A Baranya Megyei Liga Szakszervezet megkezdte az érdekegyeztető tárgyalásokat a Carmeuse Kft. beremendi mészüzemében. A szakszervezet olyan bérfejlesztési rendszer kidolgozásáért harcol, amely nyomon követhető, igazságos elosztást tesz lehetővé.

Megkezdődtek a tárgyalások Beremenden

A Baranya Megyei Liga Szakszervezet Beremendi Mész Csoportja 2018 augusztusában alakult meg a Carmeuse Kft.-nél. Ezt követően több hónapon keresztül próbáltak egyeztetni a szakszervezetek egymással, tekintve, hogy BMLSZ megalakulásakor a munkáltatónál már volt működő szakszervezet (Duna-Dráva Szakszervezet), amely egyben a kollektív szerződés aláíró fél is volt.

Megalakulását követően tavaly szeptemberben a Baranya Megyei Liga Szakszervezet kezdeményezte - a Duna Dráva Szakszervezetet megkeresve - a kollektív szerződés módosítását, hogy abban BMLSZ is aláíró féllé válhasson. - Ezt a kezdeményezésünket a Duna-Dráva Szakszervezet sajnos 2018. októberi válaszlevelében elutasította, ebből adódóan a munkáltatót akkor nem is kerestük meg kollektív szerződés aláírási szándékunkkal - tájékoztatta lapunkat dr. Kerekes Edit. A BMLSZ elnöke hozzá tette: - Értelemszerű, hogy ha egy KSZ aláíró szakszervezet részéről nem kap a másik szakszervezet támogatást egy kollektív szerződés módosítás kérdésében, akkor a folyamat eredményessége a munkáltatói oldal irányából méginkább kérdéses lesz.

Idén februárban a Duna-Dráva Szakszervezet felmondta a kollektív szerződést a Carneuse Kft.-nél. - Ennek tükrében különösen fontosnak tartottuk, hogy a munkavállalói kollektíva és az időközben több mint 50 százalékos szervezettséget elérő BMLSZ szakszervezeti tagságának érdekeit szem előtt tartva és őket képviselve, mielőbb kezdeményezzük az egyeztetést a munkáltatóval egy új kollektív szerződés megkötése céljából - hangsúlyozta Kerekes Edit. - A felmondás értelmében a jelenleg hatályos kollektív szerződés május 1-jéig lesz érvényben. Ez a szoros határidő is indokolta a kollektív szerződés tárgyalások mihamarabbi kezdeményezését. Emellett természetesen sajnálatosnak tartjuk, hogy egy szakszervezet mond fel egy általa már megkötött kollektív szerződést, melynek indokait nem vizsgáltuk, hiszen az érdekegyeztetés mielőbbi megkezdését tartjuk most elsődleges feladatunknak.

Az első tárgyaláson BMLSZ jelezte, hogy az érdekegyeztető tárgyalásokról a jövőben írásos tájékoztató anyagokat fog készíteni a tagság számára. A szakszervezet felajánlotta a munkáltatónak, hogy a kommunikációról tájékoztatja, amennyiben a tárgyalások eredménye az együttműködést tükrözi. Mindkét tárgyaló fél megerősítette, hogy nyitottak az eredményes tárgyalások érdekében egyeztetést folytatni egymással.

A BMLSZ határozott álláspontot képviselt az egyeztetés során, miszerint a szakszervezeti tagság felhatalmazása alapján egyértelmű a szakszervezet kollektív szerződés kötési szándéka a Carmeuse Kft.-nél. A munkáltató jelezte, hogy várja a szakszervezet kollektív szerződés tartalmára vonatkozó javaslatát, majd ezt követően, a konkrét szakszervezeti javaslat ismeretében, fog tudni állást foglalni a továbbiakban.

BMLSZ szóban is megerősítette, hogy a jelenleg hatályban levő kollektív szerződés alapját képezheti a tárgyalásoknak, azzal, hogy jogi szempontú felülvizsgálatát a felek elvégzik, és az ezzel kapcsolatos esetleges anomáliákat feloldják. (Említésre került ezzel kapcsolatban például a sztrájk szabályozásának jelenlegi formája.)

A kollektív szerződésről történt egyeztetést követően a szakszervezet kezdeményezte külön napirendi pontban a 2019. évi bérfejlesztésről történő egyeztetés megkezdését is. Tekintve, hogy a felek kollektív szerződés tárgyában tűzték ki az érdekegyeztetés időpontját, ezért konkrét bérfejlesztési javaslatokat nem vettek napirendre, viszont a 2019. éves bérkérdések alapjairól az egyeztetés megkezdődött. Ennek eredményeként több ponton is előre léptek a tárgyaló felek.

A cafetéria és a béren kívüli juttatások adóterheinek változása mind a munkavállalók, mind a munkáltató oldalán több kérdést vetnek fel, ezért ezek megnyugtató rendezése érdekében a szakszervezet javasolta a munkáltatónak, hogy kérdőív útján kérdezzék meg a munkavállalókat ezzel kapcsolatban. A munkáltató a javaslatot konstruktívnak találta, így a felek megállapodtak abban, hogy egy kérdőívet a lehető legrövidebb időn belül a munkáltató elkészít, a szakszervezet részére véleményezés céljából átküldi, majd a munkavállalók részére - a jogszabályi rendelkezéseket szem előtt tartva - átadja és kiértékeli annak eredményét. A kiértékelést követően a tárgyaló felek választ kapnak arra a kérdésre, hogy a cafetéria egyes elemeit, illetve egészét érintően milyen közös megoldási javaslatot dolgozzanak ki a Carmeuse Kft.-nél.

A béren kívüli juttatásokon felül a szakszervezet előirányozta elképzeléseit a bérfejlesztés vonatkozásában, melyről a munkáltatót is tájékoztatta az alábbiak szerint:

A szakszervezet támogatja három-öt éves időintervallumban középtávú bérstratégia kidolgozását.

A szakszervezet ezzel elsősorban olyan bérfejlesztési rendszer kidolgozását tartaná fontosnak a munkáltatónál, mely nyomon követhető, igazságos elosztást tesz lehetővé.

A BMLSZ felhívta a figyelmet a hiányszakmák vonatkozásában arra is, hogy a középtávú bérfejlesztési struktúra kialakítása során a munkáltató a hiányszakmában foglalkoztatott munkavállalói kör bérrendezésére külön is tud fókuszálni.

A szakszervezet külön kiemelte, hogy az objektív differenciálási szempontrendszer kiépítését kulcsfontosságúnak tartja egy középtávú bérstratégia kidolgozása során.

Az egyéni szintű (differenciált) bérfejlesztés mértékének nyomon követhetősége szintén szerepel a szakszervezet elképzelései között.

BMLSZ ezen felvetését követően vállalta, hogy a következő tárgyalás Időpontjáig a tagsággal megvitatja a bérfejlesztési elképzeléseket, meghallgatja a szakszervezeti tagok észrevételeit, megvizsgálja a régiós bérpiaci viszonyokat, az iparági bérfejlesztési mértékeket, valamint a munkaerőpiaci viszonyokat, majd a munkáltatónál irányadó bérezési információk beszerzését követően konkrét és komplex bérfejlesztési ajánlatot fog átadni a munkáltatónak. A BMLSZ a fentieken túl együttműködését ajánlotta fel a munkáltatónak a cafetéria kérdőívek mielőbbi kiértékelésében is.

A szakszervezet fenti javaslatait a munkáltató nyitottan fogadta, így a tárgyalások március 21-én folytatódnak. A következő vállalati érdekegyeztető ülésen mind a kollektív szerződés tárgyában, mind a 2019. évi bérfejlesztés tárgyában egyeztetni fognak a felek egymással.

z b t