Nemzetközi nőnap

"2019. március 8-án ismét nők milliói emelik fel szavukat a munkavállalói jogokért, az egyenlő bánásmódért mindenki számára, az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérért és a szervezkedés jogáért."

Nemzetközi nőnap

A LIGA Szakszervezetek és annak Esélyegyenlőségi Bizottsága kiemelten fontosnak tartja a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását. Ennek megfelelően időről időre szervezünk olyan rendezvényeket, amelyek középpontjában ennek a témának valamely szegmense áll. Így például témáink között szerepelt az elmúlt években a nemi alapú munkahelyi erőszak visszaszorítása; és az úgynevezett láthatatlan munka is, mely a fizetetlen háztartási munkát takarja. Emellett, követve az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Pán-Európai Regionális Tanácsának munkáját, rendszeresen tájékoztatást adunk a nemzetközi vonatkozású, esélyegyenlőséget érintő témákban is.

Az idei nemzetközi nőnap alkalmából olyan folyamatokra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, amelyek pozitív irányú változást eredményezhetnek a férfiak és nők esélyegyenlőségéért folytatott munka területén.

Csökkent a bérszakadék

Az egyik ilyen a nemek közötti bérszakadék lassú, de csökkenő tendenciája. Dr. Borbély Szilvia 2018 áprilisában megjelent „Magyarország: a nők és férfiak bére közötti szakadék” című elemzése mutatja, hogy az Eurostat adatai alapján a nők és a férfiak bruttó átlagos órabére közötti különbség 2013-ban 18,4% volt, azaz a férfiak ennyivel kerestek többet. Ez az érték 2014-re 15,1%-ot mutatott, majd 2015 és 2016-ban 14%-on stabilizálódott. Az EU átlag ehhez képest 16,3%. Tehát 2013-hoz viszonyítva a legutóbbi adatok alapján 2016-ra 4,4%-al csökkent a nők és férfiak közötti kereseti különbség hazánkban. Érdekes képet mutat a korosztályi megoszlás, melyből kiderül, hogy a bérek közötti különbségek az életkor előrehaladásával egyre növekednek. Ez a tendencia leginkább a 35-54 év közötti korosztályt és a 65 év felettieket érinti (22%). Ágazati szempontból a legnagyobb a bérek közötti különbség a pénzügyi és biztosítási tevékenységet folytatók körében, itt ugyanis 2016-ban 34,2%-al kerestek többet a férfiak.

A javuló átlagos értékekhez képest láthatjuk, hogy vannak még területek, ahol sok munka vár ránk a bérkülönbségek csökkenése érdekében, azt azonban nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kollektív szerződések és a bértárgyalások hatékony eszköznek bizonyulnak ennek leküzdésében.

Nemzetközi területen jelentős kezdeményezésről tudunk beszámolni. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normaalkotási folyamata idén is folytatódik a nők és férfiak elleni munkahelyi erőszak és zaklatás visszaszorítása érdekében. A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) 2018 júniusában tárgyalta először annak a nemzetközi munkaügyi normatervezetnek a szövegét, amelynek célja a nők és férfiak elleni munkahelyi erőszak és zaklatás megállítása. A normatervezet két részből áll: egy egyezményből és egy ezt kiegészítő ajánlásból. Amennyiben elfogadásra kerülnek ezek a szabályok, akkor egy olyan nemzetközi sztenderd jöhet létre, amely egyértelműsíteni fogja a nemi alapú munkahelyi erőszak és zaklatás fogalmát, pontosan behatárolja majd a lehetséges áldozatok és elkövetők körét, emellett nagy hangsúlyt fektet majd a megelőzésre és az áldozatok védelmére, megsegítésére.

Ennek a folyamatnak a támogatása érdekében a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Pán-Európai Regionális Tanácsának Női Bizottsága, melynek egyik alelnöke Szabó-Zsura Brigitta a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Bizottságának vezetője, a következő kiáltványt tette közé nőnap alkalmából:

Kiáltvány

Az erőszak és különösen a nőkkel szembeni erőszak a mai napig a legkevesebb esetben jelentett, de a legrombolóbb hatású jelenség a munka világában. Veszélyezteti az áldozatok megélhetését és olykor emberéleteket is. Munkavállalókat és családokat tesz tönkre. Rontja a vállalkozások hírét és milliárdokba kerül a gazdaságnak. A nemek közötti egyenlőség előfeltételei közé tartozik a nők vezetésben való részvételének erősítése, a munkahelyi erőszak és zaklatás megszüntetése és az egyenlő díjazás. A nemi alapú munkahelyi erőszak a szegénység csapdájába ejti a nőket, megakadályozza függetlenségüket, kirekeszti őket a közösségből és abból, hogy befolyásukat növeljék. Az alacsony munkabérek és a veszélyes munkakörülmények mellett a nemi alapú erőszak is gyakori a globális ellátási láncoknál dolgozók körében.

A nemi alapú munkahelyi erőszak megszüntetése a munkahelyeken a szakszervezeti mozgalom egy befejezetlen ügye. Nem beszélhetünk tisztes munkáról azokon a munkahelyeken, ahol erőszak fordulhat elő. Szakszervezetként a nemi alapú erőszak problémáját a szervezési és a kollektív tárgyalási programjaink elejére kell tennünk, egy szinten az egyenlő bérekkel, a családbarát munkahelyekkel és a diszkrimináció mentességgel.

2019. március 8-án ismét nők millió emelik fel szavukat a munkavállalói jogokért, az egyenlő bánásmódért mindenki számára, az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérért és a szervezkedés jogáért. Ahol a nők egyenlőtlenségekkel és diszkriminációval szembesülnek ott a munkahelyi erőszak is előfordulhat.

A nemzetközi nőnap alkalmából mutassuk meg ismét erős elkötelezettségünket a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében!

A LIGA Szakszervezetek támogatja a férfiak és nők közötti bérszakadék csökkentését és a nemi alapú munkahelyi erőszak és zaklatás megszüntetését célzó intézkedéseket!

Forrás:
https://berbarometer.hu/munkaber/a-nok-es-a-ferfiak-kozotti-berszakadek/GPG_2018_Borbely_Szilvia.pdf

Sz.Zs.B.