Eurofound munkaprogram

2018. november 15-16-án került sor az Eurofound adminisztratív igazgatótanácsának idei második féléves ülésére Dublinban.

Eurofound munkaprogram

A jelenlegi 87 tagú adminisztratív igazgatótanács elsődleges feladata az Alapítvány munkaprogramjának fejlesztése, véleményezése. Az európai uniós országok munkaadói, munkavállalói és a kormányzati oldala is jelentős számban képviseltette magát az őszi ülésen, ebben a formában vélhetőleg utoljára, mivel változások elé néz a szervezet. Az első nap oldalegyeztetésekkel telt, a munkavállalói oldalon intenzív előkészítő munkát végeztek a delegáltak, ahol átbeszélték a másnapi napirendekhez tartozó nyitott kérdéseket.

A második nap plenáris ülését szokás szerint Juan Menéndez-Valdés, az Eurofound igazgatója nyitotta meg. Ebből többek között megtudhatták a résztvevők, hogy az aktuális munkaprogram kutatásai és az egyéb tevékenységek is az előzetes terveknek megfelelően zajlanak.

Ismertette, hogy az Eurofound lényegi működése az alapítástól eltelt több mint 40 évben nem változott drasztikusan, viszont most folyamatban van a szervezet működését meghatározó szabályok módosítása. A legfontosabb eredmény, hogy a szervezet irányítása megtartja háromoldalú jellegét, azonban a hangsúlyok eltolódnak, például a központi irányítást végző „büró” oldalanként az eddigi négy tag helyett kéttagúra szűkül, átnevezésre kerül az adminisztratív felügyelő bizottság, az igazgatónak pedig joga lesz kiválasztani a mindenkori aligazgatót (ez utóbbi posztot 2019 elejéig Erika Mezger tölti be, akinek a helyét hamarosan meghirdetik).

A munkaprogramokra áttérve, a 2019-es munkaprogram elfogadásra került (ennek részleteiről a korábbi beszámolókban lehettet már olvasni). A 2020-as munkaprogram kapcsán egy projekt váltott ki nagyobb visszhangot, ugyanis a munkaerőhiány helyett alternatívaként a kormányoldal javaslatára bekerült egy, a munkaerő-mobilitásával kapcsolatos projekt, viszont az előbbihez a munkaadói oldal kifejezetten ragaszkodott.

A továbbiakban megerősítésre kerültek a tanácsadó bizottsági helyek, ismertetésre került az új belső ellenőrzési rendszer és a 2013-2016 közötti alapítványi tevékenységek értékelésének akcióterve.

Az Eurofound adminisztratív igazgatótanácsának (akkor már valószínűleg új névvel) következő ülésére 2019 márciusában szintén Dublinban kerül sor.

Az adminisztratív igazgatótanács és a tanácsadó bizottságok munkájáról, valamint a kutatási programokról és eredményekről bővebben az Eurofound weboldalán lehet tájékozódni:

https://www.eurofound.europa.eu/hu/about-eurofound/who-we-are/governing-board

Kelemen Melinda


Képek: